HISTORIEN OM HUNDORP NEDRE

m/ HUNDORP LANDHANDLERI

 

 

 

Nedtegnet av Nils Chr. Steig,

 

 

På disse sidene vil jeg forsøke å fortelle litt om historien til gården Hundorp Nedre og slekta fra begynnelsen av. Nedtegnelsen er basert på det jeg har fått fortalt, særlig av min bestemor, Kari Steig, som kom hit som 2 åring og bodde her resten av sitt liv, samt av min far, min tante og øvrig slekt, særlig onkel Eirik som var den lengstlevende av de 9 Nustadbarna.  Jeg har også tatt utgangspunkt i skjøter og kjøpekontrakter. 

 

 

Innholdsfortegnelse
Hundorp, år 1900
Gustav Amundsen Nustad
Ingeborg Eriksdtr. Østerli
Etableringen av Hundorp Nedre
Vekst
Butikk og hotell og gardsdrift
Lillehammer
Trekanten (”Øvre”)
Søskenflokken
Generasjonsskifte
Krig og fred
Nytt generasjonsskifte
Bilder

 

Vedlegg:

Avskrift av kjøpekontrakt på Hundorp Nedre.  

Avskrift av skjøte for Furuly

Avskrift av skjøte for Bergtun

Avskrift av kjøpekontrakt for trekanten.

Avskrift av skjøte for Hotellet,1929

Vil du laste ned gardshistoria i PDF format så kan du trykke her. Fila er på ca 9MB og på 42 sider.